Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Art of People bv. met als ondernemingsnummer BE0763.440.775.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Art of People levert haar informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Art of People de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Art of People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren.

Algemene clausule persoonlijke levenssfeer

Door de toegang tot de website van Art of People (http://www.artofpeople.be) verklaart u als internetgebruiker dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden hieronder en uitdrukkelijk akkoord gaat.

U geeft aan Art of People de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

  • Art of People eerbiedigt de privacy van u als internetgebruiker overeenkomstig de geldende wetgeving.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art of People, gevestigd te 9800 Deinze, Toekomststraat 57.  
  • Uw persoonsgegevens die via de website van Art of People (www.artofpeople.be) worden verzameld, worden enkel door Art of People verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van Art of People en/of voor het doorsturen van uw curriculum vitae met bijhorende info naar potentiële werkgevers. Deze gegevens worden behalve in de context van (potentieel) openstaande vacatures niet meegedeeld aan derden.
  • U laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de freelance consultants van Art of People.
  • U heeft recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door Art of People worden verwerkt en u kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.
  • U kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie.
  • Uw persoonsgegevens worden door Art of People strikt vertrouwelijk verwerkt.

Copyright © 2016 Powered By Art of People bv - All Rights Reserved, Sint Rochusstraat 10, 9890 Gavere, BE0763.440.775

Cookiestatement - Disclaimer